ความต้องการของระบบ
ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7 Service Pack 3 32Bit หรือ 64Bit (แนะนำ)
Microsoft Windows 10 64Bit (แนะนำ)
หน่วยประมวลผล หน่วยประมวลผลแบบ 2 Core ขึ้นไป ความเร็ว 2.0 Ghz ขึ้นไป
หน่วยความจำ 2 GB สำหรับ Microsoft Windows 7 32Bit
4 GB ขึ้นไป สำหรับ Microsoft Windows 7 32Bit และ Microsoft Windows 10 64Bit
พื้นที่ติดตั้งระบบ 5 GB ขึ้นไป
Software Appserve 2.5.10 (มีไฟล์แนบไปกับตัวโปรแกรม)
เว็บบราวเซอร์ที่แนะนำ Google chrome